toan phat
BÁN HÀNG
TRỰC TUYẾN
(04) 3733.4733
(04) 38 525.888
HỖ TRỢ
Trực tuyến
(04) 38 435.888
Danh mục sản phẩm

Trống mực máy Fax Panasonic

(8 sản phẩm)

Trống mực máy Fax KX FA 83A - Drum dùng cho máy fax LASER KX-FL 512, KX-FL 612, KX-FL 542, KX-FL 652

Giá bán: 350.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Mã trống: Panasonic KX FA 83A

Loại trống: Trống mực máy Fax KX FA 83A

Loại máy sử dụng: Panasonic  Fax Laser KX-FL512, KX-FL612, KX-FL542, KX-FL652.

Dung lượng: In khoảng 10.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Trống mực máy Fax KX FAD 402E - Drum dùng cho máy Fax KX-MB 3020. KX-MB 2030, KX-MB 2025, KX-MB 2010

Giá bán: 1.490.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Mã trống: Panasonic KX FAD 402E

Loại trống: Trống mực máy Fax KX FAD 402E

Loại máy sử dụng: Panasonic  Fax KX-MB 3020, KX-MB 2030, KX-MB 2025, KX-MB 2010

Dung lượng: In khoảng 15.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Trống mực máy Fax KX FAD412 - Drum dùng cho máy Fax KX-MB2030, KX-MB2025, KX-MB2010

Giá bán: 1.650.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Mã trống: Panasonic KX FAD412

Loại trống: Trống mực máy Fax KX FAD412

Loại máy sử dụng: Panasonic  Fax KX-MB2030, KX-MB2025, KX-MB2010

Dung lượng: In khoảng 10.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Trống mực máy Fax KX FA 86 - Drum dùng cho máy Fax KX-FLM 852, KX-FL802, Fax KX-FL812

Giá bán: 1.990.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Mã trống: Panasonic KX FA 86

Loại trống: Trống mực máy Fax KX FA 86

Loại máy sử dụng: Panasonic  Fax KX-FLM 852, KX-FL802, Fax KX-FL812

Dung lượng: In khoảng 10.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Trống mực máy Fax KX FA93 - Drum dùng cho máy Fax KX-MB262, MB772

Giá bán: 1.650.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Mã trống: Panasonic KX FA93

Loại trống: Trống mực máy Fax KX FA93

Loại máy sử dụng: Panasonic  Fax KX-MB262, MB772

Dung lượng: In khoảng 6.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Trống mực máy Fax KX FA 89 - Drum dùng cho máy Fax KX-FL 402

Giá bán: 1.650.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Mã trống: Panasonic KX FA 89

Loại trống: Trống mực máy Fax KX FA 89

Loại máy sử dụng: Panasonic  Fax Laser KX-FL 402.

Dung lượng: In khoảng 10.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Trống mực máy Fax KX FA84 - Drum dùng cho máy Fax KX-FL512, KX-FL542, KX-FL612

Giá bán: 1.550.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Mã trống: Panasonic Fax KX FA84

Loại trống: Trống mực máy Fax KX FA84

Loại máy sử dụng: Panasonic  Fax KX-FL512, KX-FL542, KX-FL612

Dung lượng: In khoảng 10.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Trống mực máy Fax KX FA78 - Drum dùng cho máy Fax KX-FLB752, KX-FLB756

Giá bán: 1.620.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Mã trống: Panasonic Fax KX FA78

Loại trống: Trống mực máy Fax KX FA78

Loại máy sử dụng: Panasonic  Fax KX-FLB752, KX-FLB756

Dung lượng: In khoảng 6.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555