toan phat
BÁN HÀNG
TRỰC TUYẾN
(04) 3733.4733
(04) 38 525.888
HỖ TRỢ
Trực tuyến
(04) 38 435.888
Danh mục sản phẩm

Mực in Kim EPSON

(16 sản phẩm)

Mực in Epson Ribbon ERC 27B - Dùng cho EPSON TM-U290/290II/295/M-290

Giá bán: 132.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Băng mực máy in kim

Màu sắc: Màu đen

Mã mực : EPSON ERC 27B Ribbon

Loại máy in sử dụng : EPSON TM-U290, 290II, 295, M-290

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Băng mực Epson S015506- Dùng cho LQ-300+,500,550,570,570+,800,850,850+,870

Giá bán: 132.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Băng mực máy in kim

Màu sắc: Màu đen

Mã mực : EPSON S015506 Ribbon

Loại máy in sử dụng : Epson LQ300+, LQ300+II, LQ200/300/400/450/500/510/550

LQ570/570+/570E/580/580H/800/850/850+/870

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực EPSON ERC 38 - Dùng cho Epson ERC30/ C34/ C38/ TM270/ 300/ TM U375/220/ 270/ 300A/ 300A/ 300B/ 300D/ Epson TMU 370/ TM-U200/ TM-U300/ TM-U375/ TM-U230/ TM-280/ TM-2100/ Epson M250/ M-260

Giá bán: 132.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Băng mực máy in kim

Màu sắc: Màu đen

Mã mực : EPSON ERC 38 Ribbon

Loại máy in sử dụng : Epson ERC30/ C34/ C38/ TM270/ 300/ TM U375/220/ 270/ 300A/ 300A/ 300B/ 300D/ Epson TMU 370/ TM-U200/ TM-U300/ TM-U375/ TM-U230/ TM-280/ TM-2100/ Epson M250/ M-260

Dung lượng : 3 triệu kí tự

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Băng mực Epson S015349- Dùng cho DLQ3000/3000+/3500

Giá bán: 850.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Băng mực máy in kim

Màu sắc: Màu đen

Mã mực : EPSON S015349 Ribbon

Loại máy in sử dụng : EPSON DLQ-3000,3000+,3500

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Băng mực Epson S015345/336 - Dùng cho máy in EPSON LQ-2090

Giá bán: 590.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Băng mực máy in kim

Màu sắc: Màu đen

Mã mực : EPSON S015345 / 336 Ribbon

Loại máy in sử dụng : EPSON LQ-2090

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Băng mực Epson S015589 - Dùng cho LQ-590

Giá bán: 285.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Băng mực máy in kim

Màu sắc: Màu đen

Mã mực : EPSON S015589 Ribbon

Loại máy in sử dụng : EPSON LQ-590

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Băng mực Epson S015330- Dùng cho FX2175/2190

Giá bán: 440.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Băng mực máy in kim

Màu sắc: Màu đen

Mã mực : EPSON S015330 Ribbon

Loại máy in sử dụng : EPSON FX-2175,2190

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Băng mực Epson S015265 - Dùng cho FX100/105/1000/1050/1170

Giá bán: 155.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Băng mực

Mã mực : Epson S015265

Loại máy in sử dụng : FX100/105/1000/1050/1170

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Băng mực mực Epson S015264 - Dùng cho FX-80,85,800,850,870,880. LX-300+II,800,850

Giá bán: 135.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Băng mực

Mã mực : Epson S015264

Loại máy in sử dụng : EPSON FX-80,85,800,850,870,880. LX-300+II,800,850

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Băng mực Epson S015262 - Dùng cho LQ-670,860,1060,2550,680Pro

Giá bán: 295.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Băng mực

Mã mực : Epson S015262

Loại máy in sử dụng : EPSON LQ-670,860,1060,2550,680Pro

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Băng mực Epson S015142 - Dùng cho LQ-1000,1010,1050,1050+,1070,1070+,1170

Giá bán: 135.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Băng mực

Mã mực : Epson S015142

Loại máy in sử dụng : EPSON LQ-1000,1010,1050,1050+,1070,1070+,1170

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

 

Băng mực Epson S015141 - Dùng cho LQ-300,500,550,570,570+,800,850,850+,870

Giá bán: 143.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Băng mực

Mã mực : Epson S015141

Loại máy in sử dụng : EPSON LQ-300,500,550,570,570+,800,850,850+,870

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Băng mực Epson S015140 - Dùng cho LQ-2070,2080,2170,2180, FX-2170

Giá bán: 450.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Băng mực

Mã mực : Epson S015140

Loại máy in sử dụng : EPSON LQ-2070,2080,2170,2180; FX-2170

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Băng mực Epson S01558 - Dùng cho EPSON DLQ-3000, 3000+, 3500

Giá bán: 790.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Băng mực

Mã mực : Epson S01558

Loại máy in sử dụng : EPSON DLQ-3000, 3000+ , 3500

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Băng mực Epson S015055/333 - Dùng cho DFX-5000,5000+,8000,8500

Giá bán: 435.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Băng mực máy in kim

Màu sắc: Màu đen

Mã mực : EPSON S015055 / 333 Ribbon

Loại máy in sử dụng : EPSON DFX-5000,5000+,8000,8500

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Băng mực Epson S015032 - Dùng cho LQ 100

Giá bán: 135.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Băng mực máy in kim

Màu sắc: Màu đen

Mã mực : EPSON S015032 Ribbon

Loại máy in sử dụng : EPSON LQ-100

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555