toan phat
BÁN HÀNG
TRỰC TUYẾN
(04) 3733.4733
(04) 38 525.888
HỖ TRỢ
Trực tuyến
(04) 38 435.888
Danh mục sản phẩm

Mực in Chính hãng CANON

(248 sản phẩm)

Mực Photo Canon NPG 47 Magenta-dùng cho máy Canon IR-ADV C9075/9065

Giá bán: 9.050.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy mầu

Màu sắc: Hộp mực màu đỏ

Mã mực : Canon NPG - 47 Magenta Toner

Loại máy in sử dụng : IR-ADV C9075/9065

Dung lượng : In khoảng 54.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực Photo Canon NPG 47 Yellow-dùng cho máy Canon IR-ADV C9075/9065

Giá bán: 9.050.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy màu

Màu sắc: Hộp mực màu vàng

Mã mực : Canon NPG - 47 Yellow Toner

Loại máy in sử dụng : Canon IR-ADV C9075/9065

Dung lượng : In khoảng 54.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực Photo Canon NPG 47 Cyan-dùng cho máy Canon IR-ADV C9075/9065

Giá bán: 9.050.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy màu

Màu sắc: Hộp mực màu xanh

Mã mực : Canon NPG - 47 Cyan Toner

Loại máy in sử dụng : Canon IR-ADV C9075/9065

Dung lượng : In khoảng 54.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực Photo Canon NPG 47 Black-dùng cho máy Canon IR-ADV C9075/9065

Giá bán: 5.690.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy màu

Màu sắc: Hộp mực màu đen

Mã mực : Canon NPG - 47 Black Toner

Loại máy in sử dụng : Canon IR-ADV C9075/9065

Dung lượng : In khoảng 72.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực Photo Canon NPG 46 Magenta-dùng cho máy Canon IR-ADV C5035/5030

Giá bán: 5.660.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy màu

Màu sắc: Hộp mực màu đỏ

Mã mực : Canon NPG - 46 Magenta Toner

Loại máy in sử dụng : Canon IR-ADV C5035/5030

Dung lượng : In khoảng 27.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực Photo Canon NPG 46 Yellow-dùng cho máy Canon IR-ADV C5035/5030

Giá bán: 5.660.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy màu

Màu sắc: Hộp mực màu vàng

Mã mực : Canon NPG - 46 Yellow Toner

Loại máy in sử dụng : Canon IR-ADV C5035/5030

Dung lượng : In khoảng 27.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực Photo Canon NPG 46 Cyan-dùng cho máy Canon IR-ADV C5035/5030

Giá bán: 5.660.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy màu

Màu sắc: Hộp mực màu xanh

Mã mực : Canon NPG - 46 Cyan Toner

Loại máy in sử dụng : Canon IR-ADV C5035/5030

Dung lượng : In khoảng 27.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực Photo Canon NPG 46 Black-dùng cho máy Canon IR-ADV C5035/5030

Giá bán: 2.850.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy màu

Màu sắc: Hộp mực màu đen

Mã mực : Canon NPG - 46 Black Toner

Loại máy in sử dụng : Canon IR-ADV C5035/5030

Dung lượng : In khoảng 36.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực Photo Canon NPG 45 Magenta-dùng cho máy Canon IR-ADV C5051/5045

Giá bán: 6.960.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy màu

Màu sắc: Hộp mực màu đỏ

Mã mực : Canon NPG - 45 Magenta Toner

Loại máy in sử dụng : Canon IR-ADV C5051/5045

Dung lượng : In khoảng 38.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực Photo Canon NPG 45 Yellow-dùng cho máy Canon IR-ADV C5051/5045

Giá bán: 6.960.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy màu

Màu sắc: Hộp mực màu vàng

Mã mực : Canon NPG - 45 Yellow Toner

Loại máy in sử dụng : Canon IR-ADV C5051/5045

Dung lượng : In khoảng 38.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực Photo Canon NPG 45 Cyan-dùng cho máy Canon IR-ADV C5051/5045

Giá bán: 6.960.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy màu

Màu sắc: Hộp mực màu xanh

Mã mực : Canon NPG - 45 Cyan Toner

Loại máy in sử dụng : Canon IR-ADV C5051/5045

Dung lượng : In khoảng 38.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực Photo Canon NPG 45 Black-dùng cho máy Canon IR-ADV C5051/5045

Giá bán: 3.250.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy màu

Màu sắc: Hộp mực màu đen

Mã mực : Canon NPG - 45 Black Toner

Loại máy in sử dụng : Canon IR-ADV C5051/5045

Dung lượng : In khoảng 44.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực Photo Canon NPG 22 Magenta-dùng cho máy Canon IRC3200

Giá bán: 5.570.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy màu

Màu sắc: Hộp mực màu đỏ

Mã mực : Canon NPG - 22 Magenta Toner

Loại máy in sử dụng : Canon IRC3200

Dung lượng : In khoảng 15.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực Photo Canon NPG 22 Yellow-dùng cho máy Canon IRC3200

Giá bán: 5.570.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy màu

Màu sắc: Hộp mực màu vàng

Mã mực : Canon NPG - 22 Yellow Toner

Loại máy in sử dụng : Canon IRC3200

Dung lượng : In khoảng 15.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực Photo Canon NPG 22 Cyan-dùng cho máy Canon IRC3200

Giá bán: 5.570.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy màu

Màu sắc: Hộp mực màu xanh

Mã mực : Canon NPG - 22 Cyan Toner

Loại máy in sử dụng : Canon IRC3200

Dung lượng : In khoảng 15.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực Photo Canon NPG 35 Magenta-dùng cho máy Canon IRC 2280i/3380i/2550i/3080i

Giá bán: 3.150.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy màu

Màu sắc: Hộp mực màu đỏ

Mã mực : Canon NPG - 35 Magenta Toner

Loại máy in sử dụng : Canon IRC 2280i/3380i/2550i/3080i

Dung lượng : In khoảng 14.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực Photo Canon NPG 35 Yellow-dùng cho máy Canon IRC 2280i/3380i/2550i/3080i

Giá bán: 3.150.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy màu

Màu sắc: Hộp mực màu vàng

Mã mực : Canon NPG - 35 Yellow Toner

Loại máy in sử dụng : Canon IRC 2280i/3380i/2550i/3080i

Dung lượng : In khoảng 14.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực Photo Canon NPG 35 Cyan-dùng cho máy Canon IRC 2280i/3380i/2550i/3080i

Giá bán: 3.150.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy màu

Màu sắc: Hộp mực màu xanh

Mã mực : Canon NPG - 35 Cyan Toner

Loại máy in sử dụng : Canon IRC 2280i/3380i/2550i/3080i

Dung lượng : In khoảng 14.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực Photo Canon NPG 35 Black-dùng cho máy Canon IRC 2280i/3380i/2550i/3080i

Giá bán: 1.680.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy màu

Màu sắc: Hộp mực màu đen

Mã mực : Canon NPG - 35 Black Toner

Loại máy in sử dụng : Canon IRC 2280i/3380i/2550i/3080i

Dung lượng : In khoảng 26.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực Photo Canon NPG 23 Magenta-dùng cho máy Canon IRC3170/318O

Giá bán: 5.100.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy màu

Màu sắc: Hộp mực màu đỏ

Mã mực : Canon NPG - 23 Magenta Toner

Loại máy in sử dụng : Canon IRC3170/318O

Dung lượng : In khoảng 8.500 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực Photo Canon NPG 23 Yellow-dùng cho máy Canon IRC3170/318O

Giá bán: 5.100.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy màu

Màu sắc: Hộp mực màu vàng

Mã mực : Canon NPG - 23 Yellow Toner

Loại máy in sử dụng : Canon IRC3170/318O

Dung lượng : In khoảng 8.500 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực Photo Canon NPG 23 Cyan-dùng cho máy Canon IRC3170/318O

Giá bán: 5.100.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy màu

Màu sắc: Hộp mực màu xanh

Mã mực : Canon NPG - 23 Cyan Toner

Loại máy in sử dụng : Canon IRC3170/318O

Dung lượng : In khoảng 8.500 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực Photo Canon NPG 23 Black-dùng cho máy Canon IRC3170/318O

Giá bán: 2.080.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy màu

Màu sắc: Hộp mực màu đen

Mã mực : Canon NPG - 23 Black Toner

Loại máy in sử dụng : Canon IRC3170/318O

Dung lượng : In khoảng 23.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực Photo Canon NPG 22 Black - dùng cho máy Canon IRC3200

Giá bán: 3.510.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực photocopy màu

Màu sắc: Hộp mực màu đen

Mã mực : Canon NPG - 22 Black Toner

Loại máy in sử dụng : Canon IRC3200

Dung lượng : In khoảng 15.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555