toan phat
BÁN HÀNG
TRỰC TUYẾN
(04) 3733.4733
(04) 38 525.888
HỖ TRỢ
Trực tuyến
(04) 38 435.888
Danh mục sản phẩm

Mực in HP Laser Mầu

(136 sản phẩm)

Mực in Laser mầu HP 4149A - Black (mầu Đen) - Cho máy HP CLj 8500, 8550

Giá bán: 2.880.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu đen

Mã mực : HP – Q4149A (Black)

Loại máy in sử dụng : HP CLj 8500, 8550

Dung lượng : In khoảng 2.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực in Laser mầu HP Q5950A - Black (mầu Đen) - Cho máy HP CLj 4700

Giá bán: 3.850.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu đen

Mã mực : HP – Q5950A (Black)

Loại máy in sử dụng : HP CLj-4600, 4650

Dung lượng : In khoảng 5.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực in Laser mầu HP Q5952A - Yellow (mầu Vàng) - Cho máy HP CLj 4700

Giá bán: 5.275.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu vàng

Mã mực : HP – Q5952A (Yellow)

Loại máy in sử dụng : HP CLj-4600, 4650

Dung lượng : In khoảng 10.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực in Laser mầu HP C9723A - M agenta (mầu Đỏ) - Dùng cho HP CLj 4600, 4650

Giá bán: 6.190.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu đỏ

Mã mực : HP –  C9723A  (Magenta)

Loại máy in sử dụng : HP CLj 4600, 4650

 Dung lượng : In khoảng 6.000 trang (với độ che phủ 5%)

 Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

 Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

 (04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực in Laser mầu HP C9722A - Yellow (mầu Vàng) - Dùng cho HP CLj 4600, 4650

Giá bán: 5.950.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu vàng

Mã mực : HP –  C9722A  (Yellow)

Loại máy in sử dụng : HP CLj 4600, 4650

Dung lượng : In khoảng 6.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực in Laser mầu HP C9721A - Cyan (mầu Xanh) - Dùng cho HP CLj 4600, 4650

Giá bán: 5.950.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu xanh

Mã mực : HP –  C9721A (Cyan)

Loại máy in sử dụng : HP CLj 4600, 4650

Dung lượng : In khoảng 8.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực in Laser mầu HP C9720A - Black (mầu Đen) - Dùng cho HP CLj 4600, 4650

Giá bán: 5.100.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu đen

Mã mực : HP –  C9720A (Black)

Loại máy in sử dụng : HP CLj 4600, 4650

Dung lượng : In khoảng 2.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực HP Laser mầu C9733A - Magenta-mầu Đỏ-dùng cho HP CLj 5500, 5550

Giá bán: 9.850.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu đỏ

Mã mực : HP –  C9733A (Magenta)

Loại máy in sử dụng : HP CLj 5500, 5550

Dung lượng : In khoảng 12.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực HP Laser mầu C9732A - Yellow-mầu Vàng-dùng cho HP CLj 5500, 5550

Giá bán: 9.850.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu vàng

Mã mực : HP –  C9733A (Yellow)

Loại máy in sử dụng : HP CLj 5500, 5550

Dung lượng : In khoảng 12.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực HP Laser mầu C9731A - Cyan-mầu Xanh-dùng cho HP CLj 5500, 5550

Giá bán: 9.850.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu xanh

Mã mực : HP –  C9731A (Cyan)

Loại máy in sử dụng : HP CLj 5500, 5550

Dung lượng : In khoảng 12.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực HP Laser mầu C9730A - Black-mầu Đen-dùng cho HP CLj 5500, 5550

Giá bán: 6.950.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu đen

Mã mực : HP –  C9730A (Black)

Loại máy in sử dụng : HP CLj 5500, 5550

Dung lượng : In khoảng 13.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực in HP C4194A-Yellow - Mầu vàng-HP CLj 4500, 4500N, 4500DN HP CLj 4550, 4550N, 4550DN, 4550HDN

Giá bán: 2.950.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu vàng

Mã mực : HP –  C4194A (Yellow)

Loại máy in sử dụng : HP CLj-4500, 4500N, 4500DN HP CLj-4550,

                                  4550N, 4550DN, 4550HDN

Dung lượng : In khoảng 6.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực in HP C4193A Magenta - Mầu đỏ-HP CLj 4500, 4500N, 4500DN HP CLj 4550, 4550N, 4550DN, 4550HDN

Giá bán: 2.950.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu đỏ

Mã mực : HP –  C4193A (Magenta)

Loại máy in sử dụng : HP HP CLj-4500, 4500N, 4500DN HP CLj-4550,

                                    4550N, 4550DN, 4550HDN 

Dung lượng : In khoảng 11.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực in HP C4192A-Cyan - Mầu xanh-HP CLj 4500, 4500N, 4500DN HP CLj 4550, 4550N, 4550DN, 4550HDN

Giá bán: 2.950.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu xanh

Mã mực : HP – Q4192A (Cyan)

Loại máy in sử dụng : HP CLj 4500, 4500N, 4500DN HP CLj 4550,

                                     4550N, 4550DN, 4550HDN

Dung lượng : In khoảng 6.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực in HP C4191A-Black - Mầu đen-HP CLj 4500, 4500N, 4500DN HP CLj 4550, 4550N, 4550DN, 4550HDN

Giá bán: 2.100.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu đen

Mã mực : HP –  C4191A (Black)

Loại máy in sử dụng : HP CLj-4500, 4500N, 4500DN HP CLj-4550,

                                  4550N, 4550DN, 4550HDN

Dung lượng : In khoảng 9.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

5%

Mực in Laser mầu HP CB403A - Magenta - Mầu đỏ - Dùng cho máy HP CP 4005N, 4005DN

Giá trị trường:          5.350.000 VNĐ
Giá bán: 5.100.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu đỏ

Mã mực : HP –  CB403A (Magenta)

Loại máy in sử dụng : HP CP 4005N, 4005DN

Dung lượng : In khoảng 7.500 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực in Laser mầu HP CB402A - Yellow - Mầu vàng - Dùng cho máy in HP CP 4005N, 4005DN

Giá bán: 5.100.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu vàng

Mã mực : HP –  CB402A (Yellow)

Loại máy in sử dụng : HP CP 4005N, 4005DN

Dung lượng : In khoảng 7.500 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực in Laser mầu HP CB401A - Cyan - Mầu xanh - Dùng cho máy in HP CP 4005N, 4005DN

Giá bán: 5.100.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu xanh

Mã mực : Dùng hộp mực HP –  CB401A (Cyan)

Loại máy in sử dụng : HP CP 4005N, 4005DN

Dung lượng : In khoảng 7.500 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

5%

Mực in Laser mầu HP CB400A - Black - Mầu đen - Dùng cho máy in HP CP 4005N, 4005DN

Giá trị trường:          3.650.000 VNĐ
Giá bán: 3.490.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu đen

Mã mực : HP –  CB400A (Black)

Loại máy in sử dụng : HP CP 4005N, 4005DN

Dung lượng : In khoảng 7.500 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực in Laser mầu HP Q7583A - Magenta - Mầu đỏ - Dùng cho máy in HP CLj 3800, 3800N, 3800DN, 3505, 3505N, 3505DN

Giá bán: 4.090.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu đỏ

Mã mực : HP –  Q7583A  (Magenta)

Loại máy in sử dụng : HP CLj 3800, 3800N, 3800DN, 3505, 3505N, 3505DN

Dung lượng : In khoảng 6.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực in Laser mầu HP Q7582A - Yellow - Mầu vàng - Dùng cho máy in HP CLj 3800, 3800N, 3800DN, 3505, 3505N, 3505DN

Giá bán: 4.090.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu vàng

Mã mực : HP –  Q7583A  (Yellow)

Loại máy in sử dụng : HP CLj 3800, 3800N, 3800DN, 3505, 3505N, 3505DN

Dung lượng : In khoảng 6.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực in Laser mầu HP Q7581A - Cyan - Mầu xanh - Dùng cho máy in HP CLj 3800, 3800N, 3800DN, 3505, 3505N, 3505DN

Giá bán: 4.090.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu xanh

Mã mực : HP –  Q7581A  (Cyan)

Loại máy in sử dụng : HP CLj 3800, 3800N, 3800DN, 3505, 3505N, 3505DN

Dung lượng : In khoảng 6.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực in HP Q6473A-Magenta - Mầu đỏ-HP CLj 3600

Giá bán: 3.280.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu đỏ

Mã mực : HP –  Q6473A  (Magenta)

Loại máy in sử dụng : HP CLj-3600, 3600N, 3600DN 

Dung lượng : In khoảng 4.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555

Mực in HP Q6472A-Yellow - Mầu vàng-HP CLj 3600

Giá bán: 3.280.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm:

Loại mực in: Mực in HP Laser màu

Màu sắc: Hộp mực màu vàng

Mã mực : HP –  Q6472A  (Yelllow)

Loại máy in sử dụng : HP CLj-3600, 3600N, 3600DN 

Dung lượng : In khoảng 4.000 trang (với độ che phủ 5%)

Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973

(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555